فروشگاه اينترنتي - خريد پستي ارزان فروشگاه اينترنتي - خريد پستي ارزان .

فروشگاه اينترنتي - خريد پستي ارزان

نرم افزار مشخصات قطعات الكترونيك VRT

نرم افزار مشخصات قطعات الكترونيك VRT

نرم افزار مشخصات قطعات الكترونيك VRT

مشخصات كامل نيمه هاديها(ترانزيستور،آي سي،ديودو...)
مشخصات كامل آي سي هاي ديجيتال (TTL-...)
مشخصات كامل قطعات نصب سطحي SMD
مشخصات قطعات PINOUT~PACKAGE و...
ديتابيسي كامل و عظيم شامل electronic components like integrated circuits, transistors, diodes, FETs, thyristors, UJTs....
مشخصات اين نسخه :
* بيش از 90000 ديود
* بيش از 55000 FETs
* بيش از 130000 ترانزيستور
* بيش از 18000 تريستور
* بيش از 105000 integrated circuits

نام كالا : نرم افزار مشخصات قطعات الكترونيك VRT     قيمت :5,500 تومان
خريد مستقيم
كد : 100007    


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۳:۰۱ توسط:ادمين موضوع:

آموزش جامع pspice

آموزش جامع pspice

آموزش جامع pspice

فصل اول
آشنايي با محيط نرم افزار
جايگذاري قطعات
تغيير خصوصيات قطعات
سيم كشي
بلوك عنوان
طرح سلسله مراتبي
فصل دوم و سوم
آشنايي با PROB
ترسيم شكل موج
تحليل كره DC
تحليل مدار مقاومتي
تحليل كره با منابع وابسته
اطلاعات نقطه باياس ترانزيستور
فصل چهارم
جاروب DC
مقدمات تحليل DC
جاروب پارامتري
منحني هاي انتقال DC
تحليل دماي منابع جريان ثابت
فصل پنجم
AC SWEEP
خروجي متني فاز و اندازه
خروجي گرافيكي اندازه و فاز
نمودارهاي BODE
تحليل بهره تقويت كننده
القاي متقابل
اندازه گيري امپدانس
فصل ششم
تحليل گذرا
مدار خازني با شرايط اوليه
پاسخ پله خازن
پاسخ گذراي القاگر
تحليل فوريه با استفاده از PSPICE
سرعت سوئيچينگ مع*** كننده
فصل هفتم و هشتم
شبيه سازي ديجيتالي
منابع سيگنال ديجيتال
شبيه سازي هاي ديجيتال محض
تاخير گيت ها
تحليل هاي مونت كارلو
تحليل تقسيم كننده ولتاژ
تحليل باياس BJT

نام كالا : آموزش جامع pspice     قيمت :8,800 تومان
خريد مستقيم
كد : 1000006    


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۲:۴۹ توسط:ادمين موضوع:

آموزش و نرم افزارLabview

آموزش و نرم افزارLabview

آموزش و نرم افزارLabview

سي دي 1
عناوين فصل ها:
1- فصل اول:
-مقدمه
-ساختار تجهيزات اندازه گيري
-سنسورها
-طبقه بندي سيگنال ها
-سيگنال هاي ديجيتال
-سيگنال هاي آنالوگ
-يك سيگنال و پنج روش اندازه گيري
-رابطه سنسورها
-پخش پردازشگر
-رابطه بانك هاي اطلاعاتي
2-فصل دوم:
-اجراي labview و ايجاد پروژه
-Front Panel
-Block Diagram
-قرار دادن المان در صفحه Front Panel
-انتخاب المان
-حركت دادن المان
-كپي برداري المان
-حذف نمو دن المان
-تغيير اندازه المان
-رنگ آميزي المان
-نمونه برداري و كپي برداري از المان ها
- تراز كردن المان ها
-تعيين بر چسب
-المان هاي كنترل و نشاندهنده اصلي
-روش نمايش مقادير عددي
-فرمت و دقت نمايش داده ها
-تعيين حدود داده ها
-منوي حلقوي
-مقادير جبري
-المان هاي رشته اي
-مسير
-ترمينال ها
-سيم ها
3-فصل سوم:
-حلقه ها
-For Loop
-حلقه while
-ترمينال ها در داخل چهار چوب حلقه ها
-مثال-شمارش به كمك حلقه ها
-ثبات انتقال
-ساختار شرطي
-اضافه نمودن case
-ساختار تر تيبي
-ترمينال ترتيبي محلي
4- فصل چهارم:
-آرايه ها
-انديس گذاري خودكار
-آرايه دوبعدي
-انجام عمليات بر روي آرايه ها
-كلاستر
-ترتيب قرار گرفتن المان ها در كلاستر
-دسته بندي داده ها
-جدا كردن اجزاي كلاستر
-قابليت تبديل آرايه و كلاستر به يكديگر
5-فصل پنجم:
-نمودار
-مدهاي مختلف نمايش نمودار
-گزينه هاي موجود در منوي كركره اي
-مثال:اندازه گيري دما و به نمايش در آوردن آن
-گراف
-تغيير درجه بندي
-به كار گيري بخش legend
-نشانگرهاي گراف
6-فصل ششم:
-مقدمه
-روش برقراري ارتباط بين رايانه و دنياي خارج
-هدف استفاده از Real Time
-پورت سريال
-UART چيست؟
-مشخصات پورت سريال در Labview
-پورت USB
-ساختار USB
-اصطلاحات
-USB در Lab view
-سيستم در GPIB
-GPIB در labview
-Blue tooth
-Labview و پروتكل Blue tooth
-آشنايي با تاريخچه پروتكل TCPIP
-برقراري ارتباط رايانه با رايانه هاي ديگر از طريق TCP/IP
به همراه چند مثال كاربردي
سي دي 2و3
نرم افزار هاي Labview , Real Time

نام كالا : آموزش و نرم افزارLabview     قيمت :9,700 تومان
خريد مستقيم
كد : 1000005    


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۲:۳۴ توسط:ادمين موضوع:

طراحي وتوليد فيبر مدار چاپي

طراحي وتوليد فيبر مدار چاپي

طراحي وتوليد فيبر مدار چاپي

فصل اول
درباره فيبر مدار چاپي
استاندارد فيبرهاي مدار چاپي
استاندارد طراحي مدار چاپي
نقشه كشي و تبديل نقشه بر روي فيبر
اسيد كاري فيبر مدار چاپي
سوراخكاري فيبر
فصل دوم
لحيم كاري
درباره لحيم كاري
ابزارها و مواد مصرفي
اقدامات قبل از لحيم كاري
روش لحيم كاري
فصل سوم
تكنولوژي نسب سطحي
نقشه كشي در تكنولوژي نصب سطحي
لحيم كاري در تكنولوژي نصب سطحي
فصل چهارم
آموزش نرم افزار easy pc
ايجاد صفحه شماتيك
روش ايجاد سند pcb فصل اول
درباره فيبر مدار چاپي
استاندارد فيبرهاي مدار چاپي
استاندارد طراحي مدار چاپي
نقشه كشي و تبديل نقشه بر روي فيبر
اسيد كاري فيبر مدار چاپي
سوراخكاري فيبر
فصل دوم
لحيم كاري
درباره لحيم كاري
ابزارها و مواد مصرفي
اقدامات قبل از لحيم كاري
روش لحيم كاري
فصل سوم
تكنولوژي نسب سطحي
نقشه كشي در تكنولوژي نصب سطحي
لحيم كاري در تكنولوژي نصب سطحي
فصل چهارم
آموزش نرم افزار easy pc
ايجاد صفحه شماتيك
روش ايجاد سند pcb

نام كالا : طراحي وتوليد فيبر مدار چاپي     قيمت :5,500 تومان
خريد مستقيم
كد : 1000004    برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۲:۱۸ توسط:ادمين موضوع:

آموزش FPGA

آموزش FPGA

آموزش FPGA

فصل اول
سيستم اعداد
سيستم دودويي
سيستم هشت تايي
سيستم شانزده تايي
سيستم ساير مبناي اعداد
تبديل مبناي اعداد
اعمال رياضي در سيستم هاي اعداد
كدهاي دهدهي،افزوني 3،دودويي،گري و اسكي
فصل دوم
جبر بول و توابع منطقي
روابط اساسي جبر بول و قوانين آن
ساده كردن عبارات منطقي به كمك قوانين جبر بول
فرم قانوني يا استاندارد عبارت بول
فصل سوم
دروازه هاي منطقي
عملگرهاي منطقي
سيستم منطقي+و-و...
دروازه منطقي OR
دروازه منطقي NOT
دروازه منطقي NAND
دروازه منطقي NOR
فصل چهارم
نقشه كارنو
ساده سازي با نقشه كارنو
انتقال توابع به نقشه
حالـــت DONTCARE
شبكه هاي كليدي
شبكه هاي سري
كليدهاي موازي
فصل پنجم
طراحي مدارهاي تركيبي
پياده سازي مدارهاي تركيبي به كمك ديكودرها
مدار مزگشا
رمزگذار
تسهيم كننده
توزيع كننده
انواع مدارات
حافظه
فصل ششم
مدارهاي ترتيبي
فيليپ فلاپ پايه
فيليپ فلاپ ها
انواع شيفت رجيسترها
فصل هفتم
آي سي ها
گيت پايه RTL,DTL,TTL
گيت پايه DTL
منطق TTL
منطق كوپلاژاميتر
MOS مكمل
انواع بسته بندي و طبقه آي سي ها
پارامتر آي سي ها
CD2
فصل اول
قابليت برنامه ريزي
معرفي PLD
آشنايي با PLD
CPLD
نگاهي دقيقتر به PLD
اختراع FPGA
فصل دوم
آموزش نرم افزار XILINX FOUNDATION
فوائد طراحي با كامپيوتر و منطق برنامه ريزي
ارزيابي منطق قابل برنامه ريزي
روند طراحي يك مدار قابل برنامه ريزي
طراحي با زبان VHDL
فصل سوم
نرم افزار MAXPLUS II
نماد گزاري پين ها واتصال نمادها
انتخاب تراشه ها
COMPILER
PROGRAMMER
اتصال گره ها وباس ها با استفاده از نام
HIERARCHY DISPLAY
فصل چهارم
مشخصات اصلي زبان AHDL
ساختار طراحي در AHDL
ماشين هاي حالـــت
CD3
Xilinx Founation 2.1
MaxplusII ver 10
نحوه ساخت بورد XS40,XS95
مثال كاتالوگ

نام كالا : آموزش FPGA     قيمت :9,700 تومان
خريد مستقيم
كد : 1000003    برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۲:۰۶ توسط:ادمين موضوع:

موزش روبات

آموزش روبات

آموزش روبات

مقدمه
1-تعريف روبات و روباتيك
-حركات روبات
-طبقه بندي ساختاري روبات
-نيروي محركه روباتها
-سرعت حركت روباتها
ويژگيهاي روباتهاي صنعتي
روباتهاي مستقل
تاريخچه توسعه تكنولوژي روباتيك
نسل هاي روبات
2-كاربردهاي روبات
-كاربردهاي صنعتي روباتها
-كاربردهاي غير صنعتي روبات ها
3-برنامه ريزي روبات
-روش هدايت همزمان
-روش برنامه نويسي
4-مزايا و معايب استفاده از روبات
-مزاياي روبات
-معايب روبات
5-اثرات جانبي روباتيك
-اثرات روبات بر رقابت بين المللي
-اثرات روبات بر كيفيت محيط كار
-اثرات روبات بر پرسنل نيمه حرفه اي و حرفه اي
-اثرات روبات بر سيستمهاي پرداخت دستمزد واستانداردهاي كاري
-اثرات روبات بر بهره وري
فصل اول
1-مفاهيم اساسي مكانيك
2-واحدهاي اندازه گيري
3-ماشين هاي ساده
4-ممفصل هاي پيچيده
فصل دوم
1-مفاهيم اساسي كنترل
2-سيستمهاي هوشمند
3-روش هاي آماري
فصل سوم
تكنولوژي ارتباطي
-ارتباط موازي
-ارتباط سريال
-ارتباط بي سيم
فصل چهارم
-آشنايي با ميكروكنترلرها
فصل پنجم
1-موتورهاي الكتريكي
-مولد الكتريكي-ژنراتور
2-موتور پله اي
-سروو
فصل ششم
طبقه بندي حسگرها
-اينكدرهاي نوري
-پتانسيومترها
-تاكومتر
-شتاب سنج
-ژيروسكوپ
-حسگر تعيين رنگ
-حسگر ميدان مغناطيسي
-فاصله ياب مافوق صوت
-فاصله ياب مادون قرمز
فصل هفتم
انواع سيستمهاي كنترل
مثال
روبات تعقيب خط
CD2
نرم افزار
فيلم
نقشه هاي روبات و .....

نام كالا : آموزش روبات     قيمت :9,700 تومان
خريد مستقيم
كد : 1000002    


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۱:۴۷ توسط:ادمين موضوع:

پروژه هاي الكترونيك

پروژه هاي الكترونيك

پروژه هاي الكترونيك

آهنگ سازي با ميكرو و دادن 8 آهنگ با lcd و قابليت عوض كردن آهنگ
با زبان basic
2- ساعت و دماسنج با نمايشگر lcd با ميكرو pic
با زبان .basic
3- كنترل 3 موتور يا لامپ با ميكرو pic با lcd
با زبان asm
4- ارتباط 2 ميكرو pic با يكديگر توسط يك سيم و كنترل 8 خروجي
با زبان
5- تابلو روان 16 *16
با زبان asm
6- نمايشگر متن چند خطي با lcd 4*16
با زبان c
7- ارتباط و كنترل توسط 1 سيم يا rf با 2 ميكرو و كنترل 12 دستگاه
با زبان basic
8- نمايشگر 3 رقمي 7segmentبا 8051
و تنظيم اعداد
با زبان asm
9- ساعت و تاريخ با آلارم و خروجي رله و همه امكانات با lcd 2*16
با زبان asm
10- دماسنج با قابليت تنظيم فن با lcd
با زبان basic
11- LCD TEST 8051
با زبان C
12- ;كليد رمزي بدون lcd با قابليت رله
با زبان basic
13- رقص نور 8 لامپ با ميكرو و قابليت تظيم متنوع
با زبان basic
14- سيستم لابلاتوار اطلاع از قطع يا وصل بودن 2 نقطه با نمايشگر lcd
به زبان c
15- سيگنال ژنراتور با mega432
,lcd با زبان basic
16- LCD با 8051
با زبان C
17- ساعت با 7segment
و نمايش حروف روي 7segment
با زبان asm
18- ماشين حساب avr
با زبان c
19- نمايش مشخصات كامپيوتر بر روي 7segment به صورت حروف
با زبان asm
20- ساعت با دماسنج بر روي 7segment با قابليت هاي جالب
با زبان basic
21- دماسنج با 8051 و lcd با قابليت تست آيسي دما
با زبان asm
22- نمايشگر ساعت و دما 7segmmnet
با آيسي rtl
با زبان basic
23- دماسنج با 8051 و 7segmnet
با زبان asm
24- دماسنج با آيسي ds1822
7segmnet
با زبان asm
25- دماسنج با ساعت و تاريخ و تنظيم هاي خروجي با lcd بزگ
با زبان c.asm.
26- نمايش اعداد روي 7segmnet به صورت هاي خاص
با زبان asm
27- ساعت 8051 با 7segmnet و شيفت رجيسترها
با زبان asm
28- كنترل دور موتور و قابليت مع*** كردن با كيبرد
با زبان c
29- ;كنترل دستگاه با كيبر داري قابليت تايم دادن و نمايشگر ساعت 7segmnet , 8051
با زبان asm
30- قفل avr با كيبرد وlcd
با زبان c
31- دماسنج با lcd بزرگ و نميش شكلهاي درجه و زيبا
با زبان basic
32- اتصال كيبر به 1 7segment ,و خروجي اعداد بر روي آن
با زبان c
33- دماسنج با lcd ;,كوچك
با زبان c
34- موبايل كيبرد همانند موبايل با كيبرد بر روي lcd نمايش داده ميشود
با زبان c
35- Lcd نوشتاري كوچك
با زبان basic
36- اسكوپ ديجيتالي با lcd بزرگ
با زبان موجود نيست فقط hex
37- نمايش 2 دما ب روي lcd
با زبان basic
38- Pwm با قبليت تنظيم و نمايش روي 7segment
با زبان asm
39- لامپ فلاشر و تنظيم مختلف حالـــت با ميكرو
با زبان asm
40- نمايش lcd كوچك با 8051
با زبان asm
41- تابلو روان 60*8 با 8051
با زبان c
42- حركت متن به طور زيبا روي lcd
با زبان basic
43- فركانس متر با lcd
با زبان basic
44- تايمر اتومات زيبا با نمايشگر 7segment و خروجي رله
با زبان asm
45- تابلو روان 40*8
با زبان asm
46- نمايش شارژ و ديشارژ خازن ها
47- دادن حافظه هاي مختلف به ميكرو جهت اداره آلارم يا هر چيزي
با زبان basic
48- ارتباط mmc به ميكرو
با زبان c
49- كنترل 8 لامپ با 8051 و قابليت تنظيم
با زبان c
50- تابلو روان 24*8
با زبان c
51- نمايش رو lcd كوچك متن
با زبان c
52- كنترل سانترال تلفن
با زبان basic
53-تن كنترل با lcd عالي
با زبان asm
54- نمايش بر روي lcd نوكيا 7710
با زبان c
55- تايپ فارسي بر روي lcd
با زبان asm
56- فتو سل و تنظيم آن با قابليت خروجي و نمايشگر lcd
با زبان c
57- قفل رمزي با قابليت تغير رمز fh lcd
با زبان basic
58- كنترل تمام حالـــت موتور با lcd
با زبان c
59- نمايش بر lcd با 8051
با زبان asm
60- فركانس ژنراتور
با زبان asm
61- ماشين حساب با pic و lcd
با زبان c
62-تايمر بر روي 2 7segmnet با 8051
با زبان c
63- نمايش دستي روز بر 7segmnet
با زبان asm
64- نمايش ساعت به صورت خطي با 8051
vبا زبان asm
65- ساعت با lcd با 8051
66- با زبان cترمومتر با قابليت تنظيم روشن شدن للامپ
با زبان basic
67-ساعت چند زمانه داراي ساعت هاي مختلف كشورها با 7segment
با زبان asm
68- Lcd گرافيكي 128*64
با زبان basic
69- سيستم آناليز ديجيتال مدار
با زبان basic
70-lcd فارسي با 8051
با زبان ASM
71-رقص نور هاي جالب به صورت كانتر
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
با زبان BS2
72-روشن و خاموش شدن لامپ ها توسط متغير پتانسيومتر
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
73-آهنگ هاي مختلف با تنظيم با رقص لامپ
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
74-نمايش لايت با تنظيم هاي مختلف
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
75-بازي با يك عدد سون سگمنت
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
76-ساعت با سون سكمنت
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
77-نمايشگر با افكت
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
78-نمايشگر 2 خطي
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
79-لايت كنترل با فتوسل با آلارم
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
80-صداي بوق تلفن و كانكت شدن
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
81-نمايش عدد و تغير اعداد به صورتهاي 5 تا 25 تايي و .. با سون سگمنت نوعي كانتر
BS2(BASIC Stamp) با آي سي
82- دماسنج به همراه چك كردن DS1820 با 8051
83- تنظيم نور لامپ ديمر با ميكرو
84- تابلو روان 8*8 به همره افكت به جت مختلف به زبان C
85-قفل ديجيتال با صدا و رله كيبرد با 8051
86-تايمر با 8051 و ds1302
87-جهت مختلف حركت خط روي ماتريس 8*8 با 8051
88-ماترس 8*8 با 8051 و 2 افكت
89-ترمو 892051 و ds1822 با سون سگمنت
90-سيگنال ژنراتور با 8051 و تنظيم خروجي آن بر روي led15
91-تنظيم اعداد مختلف بر روي ماتريس 8*8 با 8051
92-تنظيم bcd روي 7 segment 3 رقمي با كد هاي 0 و 1
93- نمايش 10 لامپ به صورت تك تك با فشار دكمه
94-سنسور لمسي با بوق
95-خاموش وروشن چراغ يه صورت 2 ضرب با ميكرو
96-چشمك زن چند لامپي با 8051
97-چشمك زن 8 لامپي به صورت هاي مختلف
98-سنسور رطوبت سنج با آلارم
99-دماسنج با قابليت ورودي و خروجي
100- تست ال سي دي با نمايش شكل و متن
و...

نام كالا : پروژه هاي الكترونيك     قيمت :9,700 تومان
خريد مستقيم
كد : 1000001    


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۱:۳۲ توسط:ادمين موضوع:

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان ويژه مدارس ابتدايي

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان ويژه مدارس ابتدايي

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان ويژه مدارس ابتدايي

نرم ­افزارهاي تجزيه و تحليل نمرات مستمر با كاربرد فراوان،سريع و دقيق براي مدارس ابتدائي كه شامل دو بخش: تحليلي « براي ارزشيابي نمرات مستمر»، و توصيفي « با كارائي فوق العاده سريع و آسان با تحليلي متفاوت»، آماده ارائه به مدارس ابتدايي مي­باشد.
مجموعه اين نرم افزارها در كميته پيشنهادات سازمان آموزش و پرورش استان كردستان با شماره­هاي 2-91 و 2-92 و 2- 93 در مورخه 14/04/88 به ثبت رسيده است.
استفاده از اين نرم ­افزار­ها اطلاعات جامع و دقيقي را مطابق با آيين­نامه امتحانات از جمله :ترسيم انواع نمودار، محاسبه درصد قبولي و ميانگين نمرات، ثبت كارنامه ماهيانه با جزئيات كامل، توصيف وضعيت نهايي دانش ­آموزان رشد و افت نمرات ،تحليل جامع نمرات ، رتبه ­بندي دانش ­آموزان و ...را با صرف كمترين زمان ممكن در اختيار بازرسين، مسئولين مدرسه، اولياي دانش ­آموزان و خود دانش ­آموزان قرار خواهد داد كه در نهايت منجر به تصميم ­گيري صحيح مديران خواهد شد.لازم به ذكر است كه اين نرم ­افزارها ازطرف تهيه كننده پشتيباني خواهد شد و براي سال ­هاي آينده هم قابل استفاده مي­باشند.
چند مورد از عملكردهاي بخش توصيفي نرم افزار:
• اولين گام در جهت هوشمند سازي مدارس.
• صرفه جويي در مصرف كاغذ و وقت آموزگار.
• ثبت شاخصهاي ارزشيابي با استفاده از كدهاي 1 تا 4 براي تسريع در ثبت داده ها.
• تحليل جامع وضعيت درسي دانش آموز بر روي كارنامه ها.
• ثبت كارنامه ماهيانه ي دانش آموزان با جزئيات كامل.
• رتبه بندي دانش آموزان در ارزشيابي توصيفي.
• تهيه ليست تحليل نهايي دانش آموزان براي برسي هاي بعدي.
• محاسبه ميانگين نمرات دانش آموزان با استفاده از كدهاي ثبت شده.
• ترسيم نمودار ميانگين نمرات در ارزشيابي توصيفي.
• تا پنج بار ارزشيابي و تحليل در طول سال تحصيلي.
چند مورد از عملكردهاي بخش كمي نرم افزار:
• ثبت كارنامه ماهيانه ي دانش آموزان با جزئيات كامل.
• محاسبه درصد قبولي و ميانگين نمرات دانش آموزان.
• ترسيم انواع نمودار درصد قبولي و ميانگين نمرات.
• تا هفت بار ارزشيابي و تحليل در طول سال تحصيلي.
• بررسي رشد و افت نمرات بصورت درس به درس.
• تحليل ماهيانه نمرات در سطح كلاس،پايه و مدرسه.
• تحليل جامع نمرات دانش آموزان براي مشاور.
• تدوين ليست آموزگار به تفكيك دروس براي هر پايه.
• تدوين راهنما براي قسمت هاي مختلف نرم افزار.
• توصيف وضعيت نهايي دانش آموزان.
• رتبه بندي دانش آموزان.
• استفاده ساده ، سريع و آسان براي كاربران بدون نياز به تخصص قبلي.
• تحليل ماهيانه عملكرد دبيران و بررسي نقاط ضعف و قوت كار آنها.
• ارزشيابي توصيفي با رويكردي متفاوت.
• سي دي اورجينال با پشتيباني و گارانتي دائمي از طرف تهيه كننده.
• قابل استفاده براي سالهاي آينده.
• استفاده بيش از 7000 مدرسه در سرار كشور از اين نرم افزار.

نام كالا : نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان ويژه مدارس ابتدايي     قيمت :60,000 تومان
خريد مستقيم
كد : 90000103    


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۱:۱۳ توسط:ادمين موضوع:

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات ويژه دبيرستان و پيش دانشگاهي

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات ويژه دبيرستان و پيش دانشگاهي

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات ويژه دبيرستان و پيش دانشگاهي

نرم ­افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر با كاربرد فراوان،سريع و دقيق براي مدارس مقاطع متوسطه (دبيرستان ها، هنرستان ها و مراكز پيش دانشگاهي) با كارائي فوق العاده سريع و آسان با تحليلي متفاوت، آماده ارائه به مدارس مي­باشد.
مجموعه اين نرم افزارها در كميته پيشنهادات سازمان آموزش و پرورش استان كردستان با شماره­هاي 2-91 و 2-92 و 2- 93 در مورخه 14/04/88 به ثبت رسيده است.
استفاده از اين نرم ­افزار­ اطلاعات جامع و دقيقي را مطابق با آيين­نامه امتحانات از جمله :ترسيم انواع نمودار، محاسبه درصد قبولي و ميانگين نمرات، ثبت كارنامه ماهيانه با جزئيات كامل، توصيف وضعيت نهايي دانش ­آموزان رشد و افت نمرات ،تحليل جامع نمرات ، رتبه ­بندي دانش ­آموزان و ...را با صرف كمترين زمان ممكن در اختيار بازرسين، مسئولين مدرسه، اولياي دانش ­آموزان و خود دانش ­آموزان قرار خواهد داد كه در نهايت منجر به تصميم ­گيري صحيح مديران خواهد شد.لازم به ذكر است كه اين نرم ­افزارها ازطرف تهيه كننده پشتيباني خواهد شد و براي سال ­هاي آينده هم قابل استفاده مي­باشند.
چند مورد از عملكردهاي نرم افزار:
• اولين گام در جهت هوشمند سازي مدارس.
• ثبت كارنامه دبير بصورت تخصصي با تحليل جامع.
• ثبت كارنامه ماهيانه ي دانش آموزان با جزئيات كامل.
• محاسبه درصد قبولي و ميانگين نمرات دانش آموزان.
• ترسيم انواع نمودار درصد قبولي و ميانگين نمرات.
• تا هفت بار ارزشيابي و تحليل در طول سال تحصيلي.
• بررسي رشد و افت نمرات بصورت درس به درس.
• تحليل ماهيانه نمرات در سطح كلاس،پايه و مدرسه.
• تحليل جامع نمرات دانش آموزان براي مشاور.
• تدوين ليست دبير به تفكيك دروس براي هر پايه.
• تدوين راهنما براي قسمت هاي مختلف نرم افزار.
• توصيف وضعيت نهايي دانش آموزان.
• رتبه بندي دانش آموزان.
• استفاده ساده ، سريع و آسان براي كاربران بدون نياز به تخصص قبلي.
• تحليل ماهيانه عملكرد دبيران و بررسي نقاط ضعف و قوت كار آنها.
• سي دي اورجينال با پشتيباني و گارانتي دائمي از طرف تهيه كننده.
• قابل استفاده براي سالهاي آينده.
• استفاده بيش از 7000 مدرسه در سرار كشور از اين نرم افزار.

نام كالا : نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات ويژه دبيرستان و پيش دانشگاهي     قيمت :60,000 تومان
خريد مستقيم
كد : 90000102    


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۰:۵۷ توسط:ادمين موضوع:

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان دبيرستان دوره اول

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان دبيرستان دوره اول

نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان دبيرستان دوره اول

نرم ­افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر با كاربرد فراوان،سريع و دقيق براي مدارس راهنمائي (عادي، مختلط، شاهد و شبانه ­روزي) با كارائي فوق العاده سريع و آسان با تحليلي متفاوت، آماده ارائه به مدارس مي­باشد.
مجموعه اين نرم افزارها در كميته پيشنهادات سازمان آموزش و پرورش استان كردستان با شماره­هاي 2-91 و 2-92 و 2- 93 در مورخه 14/04/88 به ثبت رسيده است.
استفاده از اين نرم ­افزار­ اطلاعات جامع و دقيقي را مطابق با آيين­نامه امتحانات از جمله :ترسيم انواع نمودار، محاسبه درصد قبولي و ميانگين نمرات، ثبت كارنامه ماهيانه با جزئيات كامل، توصيف وضعيت نهايي دانش ­آموزان رشد و افت نمرات ،تحليل جامع نمرات ، رتبه ­بندي دانش ­آموزان و ...را با صرف كمترين زمان ممكن در اختيار بازرسين، مسئولين مدرسه، اولياي دانش ­آموزان و خود دانش ­آموزان قرار خواهد داد كه در نهايت منجر به تصميم ­گيري صحيح مديران خواهد شد.لازم به ذكر است كه اين نرم ­افزارها ازطرف تهيه كننده پشتيباني خواهد شد و براي سال ­هاي آينده هم قابل استفاده مي­باشند.
مجموعه اين نرم افزارها در كميته پيشنهادات سازمان آموزش و پرورش استان كردستان
با شماره هاي 2-91 و 2-92 و 2- 93 در مورخه 14/04/88 به ثبت رسيده است.
چند مورد از عملكردهاي نرم افزار:
• اولين گام در جهت هوشمند سازي مدارس.
• ثبت كارنامه دبير بصورت تخصصي با تحليل جامع.
• ثبت كارنامه ماهيانه ي دانش آموزان با جزئيات كامل.
• محاسبه درصد قبولي و ميانگين نمرات دانش آموزان.
• ترسيم انواع نمودار درصد قبولي و ميانگين نمرات.
• تا هفت بار ارزشيابي و تحليل در طول سال تحصيلي.
• بررسي رشد و افت نمرات بصورت درس به درس.
• تحليل ماهيانه نمرات در سطح كلاس،پايه و مدرسه.
• تحليل جامع نمرات دانش آموزان براي مشاور.
• تدوين ليست دبير به تفكيك دروس براي هر پايه.
• تدوين راهنما براي قسمت هاي مختلف نرم افزار.
• توصيف وضعيت نهايي دانش آموزان.
• رتبه بندي دانش آموزان در سطح كلاس، پايه و مدرسه.
• مقايسه دانش آموزان شاهد و غير شاهد در مدارس شاهد.
• مقايسه دانش آموزان خوابگاهي و غير خوابگاهي در مدارس شبانه روزي.
• استفاده ساده ، سريع و آسان براي كاربران بدون نياز به تخصص قبلي.
• تحليل ماهيانه عملكرد دبيران و بررسي نقاط ضعف و قوت كار آنها.
• سي دي اورجينال با پشتيباني و گارانتي دائمي از طرف تهيه كننده.
• قابل استفاده براي سالهاي آينده.
• استفاده بيش از 7000 مدرسه در سرار كشور از اين نرم افزار.

نام كالا : نرم افزار تجزيه و تحليل نمرات مستمر دانش آموزان دبيرستان دوره اول     قيمت :60,000 تومان
خريد مستقيم
كد : 90000101    برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۰:۳۴ توسط:ادمين موضوع: